IMG_3381.jpg
 

DIANA VINHA . LMANIFESTO

photography . Dulce Daniel model . Diana Vinha styling . Margarida Marinho make-up & hair . Marlene Vinha

IMG_3387.jpg
IMG_3461.jpg
IMG_3681.jpg
IMG_3587.jpg